Sammanställning av dialogworkshop med kommunstyrelsen

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2023 hölls en workshop kring Vision Mariestad 2040. Nedan följer en sammanställning kring vad kommunstyrelsen lyfte fram.

Workshopen hölls av: Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg, och Per Garenius, stabschef, i Mariestads kommun.

Vad är det bästa med Mariestad idag?

 • Geografiska läget
 • Närheten till samhällsservice
 • Lugn stad - småstadskänsla att behålla
 • Optimistisk och charmig småstad med närhet till vatten, skog och rekreation
 • Småstad i frammarsch
 • Sjönära välbevarad småstad
 • Sjön betyder mycket för Mariestad
 • Välbevarad - småstadskänslan ska finnas kvar
 • Tillgång till blå och grön natur, vackert i trakterna
 • Framtidstro
 • Gamla stan
 • Närhet, korta avstånd

Vad är din dröm om Mariestad år 2040?

 • Vi tar hand om varandra och miljön
 • Vi bryr oss om skola, äldre, vitalisera gamla stan, utvecklar kaféer, butiker med mera
 • Bättre kollektivtrafik
 • Inkluderande
 • Större kulturutbud, föreningsliv, centrum och innovativa utbildningsmöjligheter
 • Aktivt levande centrum med flera mötesplatser
 • Den större staden behåller den mindre stadens charm
 • Allt vi gör syftar till att Mariestad förblir det bästa Mariestad
 • Bättre utbildningsmöjligheter
 • Utvecklade välfärdstjänster
 • Bevarade centrumnära rekreationsområden

Vilka ord symboliserar bäst Mariestad och dess 40 000 invånare år 2040?

 • Generationsattraktivt
 • Hållbart
 • Framåtanda
 • Stolthet

Sidan senast uppdaterad: