Om Vision Mariestad 2040

Foto: Jesper Anhede

Med den spännande framtid vi i Mariestad och Skaraborg har framför oss har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision – Vision Mariestad 2040. Vision Mariestad 2040 ska fungera som en ledstjärna i vardagen för alla som bor, lever, arbetar och vistas i Mariestads kommun.

Arbetet med att ta fram visionen startade med en omvärldsanalys i januari 2023 och redan från starten var ett mål tydligt – Mariestadsborna ska vara involverade i arbetet. Och det har de verkligen varit. De som bor och verkar här trivs i sin kommun och vill vara delaktiga i att utveckla den.

Så såg Mariestads invånare på Vision Mariestad 2040

Insamlingen påbörjades i slutet av april och avslutades i slutet av juni. Kommunen fick in cirka 500 bidrag till arbetet med Vision Mariestad 2040. På bilden syns de ord som förekom mest frekvent när Mariestads invånare tänkte på Mariestad år 2040.

Resultatet av visionsarbetet kan beskrivas i tre målområden.

  • Mariestad – drömläge för boende vid Vänern
  • Mariestad – drömläge för det bättre livet
  • Mariestad – drömläge för innovation och entreprenörskap

Tillsammans landar det ner i den övergripande visionen:

Vi skapar drömlägen tillsammans

Bilden består av en lila bakgrund med orden attraktivt naturnära tillgänglighet sjönära hållbart framtidstro trygghet utveckling gemenskap närhet i förgrunden.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Carl-Fredrik Movitz
Kommunikationsansvarig
Telefon: 0501-75 58 62
E-post: Carl-Fredrik Movitz

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen