Om Vision Mariestad 2040

Foto: Jesper Anhede

Med den spännande framtid vi i Mariestad och Skaraborg har framför oss ska vi nu ta fram ny vision – Vision Mariestad 2040. Vision Mariestad 2040 ska fungera som en ledstjärna i vardagen för alla som bor, lever, arbetar och vistas i Mariestads kommun.

Tjänstepersoner och politiker i Mariestad har i januari 2023 gjort en omvärldsanalys tillsammans med Kairos Future. Där har de mest betydande trenderna och osäkerheterna som påverkar vår omvärld idag belysts. Omvärldsanalysen ger kommunen en bra grund för visionsarbetet.

Vi har på olika sätt påbörjat arbetet med att involvera och lyssna in kommuninvånare, näringsidkare och föreningsliv. Tillsammans skapar vi framtidskommunen Mariestad!

Var med och tyck till i Vision Mariestad 2040

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Linnéa Wiljén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen