"Vi skapar drömlägen tillsammans" – Vision Mariestad 2040

Lila bakgrund med texten Vi skapar drömlägen tillsammans, vision Mariestad 2040 i förgrunden.

Kommunfullmäktige antog Mariestads kommuns nya vision den 25 september 2023.

Syfte med visionen

Syftet med visionen är att vägleda oss i arbetet med hur Mariestad ska fortsätta att utvecklas. Genom att ha en gemensam riktning och målbild kan vi tillsammans bygga det Mariestad vi vill leva och verka i.

Resultat – Vision Mariestad 2040

Cirka 500 personer har bidragit med sin syn på Mariestad 2040. Resultatet av visionsarbetet kan beskrivas i tre målområden.

  • Mariestad – drömläge för boende vid Vänern
  • Mariestad – drömläge för det bättre livet
  • Mariestad – drömläge för innovation och entreprenörskap

Tillsammans landar det ner i den övergripande visionen:

Vi skapar drömlägen tillsammans

Filmbeskrivning

Bilder från Mariestads kommun visas medan visionens målområden läses upp av fyra olika Mariestadsbor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Carl-Fredrik Movitz
Kommunikationsansvarig
Telefon: 0501-75 58 62
E-post: Carl-Fredrik Movitz

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Vision Mariestad 2040 Pdf, 2.6 MB.