Vision Mariestad 2040 – var med och påverka!

Texten Tillsammans tar vi fram visionen 2040 syns i förgrunden med lila bakgrund.

Vad är framtiden för dig? Mariestads kommun står inför en spännande utvecklingsresa och den resan ska vi göra tillsammans! Hur ser du på Mariestad idag och hur vill du att Mariestads kommun ska se ut i framtiden?

Vad är det bästa med Mariestad idag? Vad är din dröm om Mariestad 2040? Vilka tre ord symboliserar bäst Mariestads kommun och dess 40 000 invånare år 2040?

I vår e-tjänst har du möjlighet att ge din syn på Mariestads kommun idag och 2040. Dina svar kommer att sammanställas och utgöra grunden för den vision som Mariestads kommun arbetar fram. Sista dag för att lämna ditt inspel är 2 juni 2023.

Du väljer själv om du vill vara anonym. Svaren lagras i 12 månader och kommer endast att användas i arbetet med att ta fram Vision Mariestad 2040.

För dig som inte kan nyttja e-tjänsten

På Medborgarkontoret, i stadshusets entré, finns vykort med samma frågor som finns i e-tjänsten att fylla i. Fråga i receptionen så får du hjälp.

Mariestads kommuns vision 2040

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till kommundirektören att ta fram en vision över framtidens Mariestad. Vision Mariestad 2040 pekar ut riktningen för att skapa en gemensam målbild som inkluderar alla. Därför behövs ditt engagemang.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Linnéa Wiljén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen