Kontakt, felanmälan och e-förslag

Här hittar du länkar om hur du kontaktar Mariestads kommun, felanmäler, lämnar e-förslag och rapporterar en visselblåsning.

Fler kontaktvägar

Akut hjälp och jour

Här hittar du kontaktuppgifter vid akut hjälp och med jour utanför ordinarie arbetstid.

Säkra meddelanden

Mariestads kommun använder Säkra meddelanden när vi skickar känslig eller sekretessklassad information som vi inte får skicka med vanlig e-post.

Visselblåsarfunktion

Mariestads kommun har en visselblåsarfunktion. Denna tjänst är ett komplement till kommunens befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter.

Medborgarförslag, e-förslag

För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.