Akut hjälp och jour

Här hittar du kontaktuppgifter vid akut hjälp och med jour utanför ordinarie arbetstid.

Akut felanmälan vatten och avlopp,

gator inklusive snöröjning/ hamnar

Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Akut felanmälan för kommunens egna hyresgäster

Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Felanmälan eldrift (Vänerenergi)

Eldriftstörning, Vänerenergi, dygnet runt
Telefon: 0501-637 70

Gatubelysning (Vänerenergi)

Dagtid (klockan 07.00-16.00)
Telefon: 0501-637 00

Socialjour Mariestad

Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Öppettider
måndag, tisdag, onsdag, torsdag 17:00-23:00
fredag 16:00-01:00
lördag 15:00-01:00
söndag 15:00-23:00

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112

Krisnummer

Vid kris: 113 13

Polis

Om akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 114 14

Räddningstjänst

Om akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 0500-42 40 00

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan, telefontid kl. 07.30-16.30, telefon: 0500-41 86 68
Kvinnojouren, telefontid kl. 21.00-06.00, telefon: 0200-11 33 33

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i norra Skaraborg, telefon: 0501-10042