Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Larseric Nyberg

Jag heter Larseric Nyberg och är född 1943 i Strängsereds församling mellan Ulricehamn och Jönköping. Större delen av mitt vuxna liv har jag arbetat som präst i Svenska kyrkan men är pensionär sedan 2009.

Under mina prästår har det vuxit fram en övertygelse om, att Gud är större än kyrkan. Allt fler har idag genomskådat materialismens och konsumismens tomhet och oförmåga att ge svar på de existentiella frågorna om livets mening och mål. Många balanserar idag på den smala knivseggen över meningslöshetens mörka bråddjup. Kanske har detta sin rot i, att vi i så hög grad har förlorat evighetsperspektivet. Min erfarenhet bekräftar, det som Bibeln påminner oss om, att vi människor är skapade för det eviga livet. Gud, som gav oss livet, lade också ner evigheten inom oss. Kyrkofadern Augustinus formulerar detta på följande sätt i en välkänd bön: " Du, o Herre, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig". Man behöver ofta inte skrapa mycket på ytan för att därunder finna denna djupa evighetslängtan.

I två böcker lyfter jag fram personer som sökt Gud och haft andliga erfarenheter utanför de traditionella kyrkosamfundens ram. Förhoppningsvis kan böckerna vara till hjälp för den som söker ett förlorat evighetsperspektiv.

Hav av ljus — ett brev till mystikern och finnmarksskalden Dan Andersson

I evighetens gränsland. Tankar om livet, tron, döden och evigheten

De förlorades paradis, är en bok om Himlaspelet. "I bokens förord skriver jag att Himlaspelet är predikningarnas predikan. Jag har föjt spelet sedan 1960 och har i boken försökt att lyfta i det i vår tid."

Två kronljus från paradisets salar, är en berättelse om finnmarksprofeten Adolf Andersson. Skalden Dan Anderssons far.

Senaste boken, Brev över Nordatlanten, är en roman om några utvandrares livsöden.

Läs gärna mer på min hemsida http://www.larsericnyberg.hemsida24.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-24

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-24

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun