Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stig Jacobson

Föddes ute i lantbruket 1913. Kände mig inte hemma. Gick där som ett slag ET eller så. Intresset för ord följer minnet tillbaka så långt det går. I tidigaste år dök rimmade rader upp ibland, mest som ansats till någon nidvisa mot omgivningen. Tyvärr kommer jag ihåg ett och annat ännu.

Så kom skolan. Den hade en daglig ljuspunkt - avslutningen. Skolårens netto tycks magert men var till livslång nytta och behållning: multiplikationstabellen och en rad psalmer i utanläxa. Långt senare i vuxenlivet kom år av självstuder. Mest språk.

1935 bad mig en bekant i lokalpressen om hjälp med en notis i trängt läge. Så kom det igång. Skrivlusten slog ned i fingrarna och avsatte diverse. noveller, dikter, översättningar, bl. a. från ryska. Med åren blev åtskilligt tryckt och uppläst.

Språkets magi har alltid fascinerat mig. Hur tröga ord och trycksvärta kan bära fram ett själsligt innehåll. Men ofta gör orden motstånd och håller sig undan. Allt kan inte uttryckas. Avsikt och resultat följs inte åt utan vidare. Ibland griper orden själva in och ändrar om. Man har börjat med en viss sak och slutar men en annan. Någon gång stöter man på en nit som får överge efter lång och lönlös möda.

En idé kan komma flygande när som helst, en halv versrad, ett enstaka ord eller bara rytmen i en versfot. Något kan antydas av en inre ögonblicksbild. Mitt i natten kan man väckas av ett infall. Kanske ropas man iväg från morgonmålet till skrivmaskinen gång på gång. Något särskilt kan ge sig tillkänna efter att ha grott i skymundan en längre tid. eller man tänker på något man vill föra vidare och sätter igång som att snickra en stol ungefär. En dålig metod. Skillnaden kan belysas av ett dialektalt uttryck för västgötahumorn:
- Dä går men dä blir däretter, sa prästen när han döpte ongen i môrkert.

Det bästa kommer ut av egen kraft och rinner obehindrat rakt igenom som i färdigt skick. Men när formens finmekanik kräver grubbel och grovarbete får det inte  märkas. Emellanåt när omöjlighet och förtvivlan spärrar vägen kan det omedvetna bjuda nödhjälp. Utskrivet i väsentlighet får manuset läggas undan en tid för att arbeta med sig självt. Då brukar det lägga sig tillrätta med komplettering.

Numera skriver jag enbart på esperanto, noveller och dikter. Den vägen har en del gått ut under årens lopp och bringat respond från olika håll i världen.

Till sist ett litet stickprov på gränsen mellan allvar och skämt, travesti av en handarbetsterm:

Stickord
En avig,
en grät

(Tursamt har jag inget foto till hands - kanske vi kunde klämma in min privata EAN-kod i stället!?)

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-24

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun