Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Världsparken

Vision 2030

Världsparken är ett av många delprojekt för att uppnå Vision 2030 och byggstenarna Mariestad - en naturlig mötesplats och Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk.

Mariestad ska, enligt översiktsplanen 2003, vara en boende- och folkhälsokommun samt medverka i den ökade internationaliseringen och tydliggöra öppenheten gentemot nysvenska medborgare. Därmed ska kommunen gynna attraktiva grönområden samt en rikare och gränslösare kultur. I dessa perspektiv har idén om en världspark vuxit fram. Mariestads historia som en handels- och hamnstad, med kontakter både i när och fjärran, medför att exotiska växter säkerligen inte är något nytt.  

Världsparken är tänkt att bestå av grönområden runt om i staden med teman från olika växtmiljöer runt om i världen. Hittills har ett antal områden påbörjats. Se karta över delarna under Relaterad information här på sidan.

Samarbete med Göteborgs Universitet

I Mariestad finns en etablerad samverkan mellan kommunen och Göteborgs Universitet. Inom ramen för denna samverkan kommer Världsparken även att fungera som ett pedagogiskt övningsområde.

Biotopbyggnad - skapande av växtmiljöer

Genom att bygga varje ny "världsbiotop" (delpark) på de befintliga förutsättningarna kan man snabbare få en ekologiskt och därmed kostnadseffektivt fungerande anläggning. Parkerna kan antingen nyanläggas, uppstå genom upprustning av befintliga parker eller genom utvecklande skötsel av naturlika parkytor och naturmark.

Förhoppningen är att Mariestadsbor och besökare i framtiden ska kunna vandra runt i Mariestad och uppleva andra delar av världen!

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09

Relaterad information

Kontakt

Erik Randén
Exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23
E-post: Erik Randén

Michael Nordin
Gatu/VA chef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Dokument

Världsparkens delar 2014öppnas i nytt fönster

Växtlistor

Kinesisk sequoiaskogöppnas i nytt fönster
Japansk lärkskogöppnas i nytt fönster
Mellanösternlundenöppnas i nytt fönster
Nordamerikansk högörtsprärieöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan