Ishallen byggs om

Projektgruppen som ska planera ombyggnationen

Nu satsar kommunen på att bygga om delar av ishallen, så att föreningar kan fortsätta att bedriva sin viktiga verksamhet i bra miljö!

Ombyggnationen omfattar hela Vänershofs idrottsområde men märks mest av i ishallen. Alla verksamma föreningar i området får nytta av det som kommer göras.

Områden som är prioriterat är:

  • Omklädningsrum - renovera och utöka
  • Förråd och garage - utöka
  • Ny isrink i B-hallen

Upphandlad totalentreprenör är Rejlers Energiprojekt AB. De har sin tur samarbete med Stenmarks Bygg Skaraborg AB. Planeringsarbetet har dragit igång utifrån en förstudie som har tagits fram. Den visar hur ett förslag på hur ishallen kan förändras och förbättras.

- Politiken har valt att satsa 40 miljoner kronor på ishallen och Vänershofsområdet och det ska vi i projektet förvalta på bästa sätt. Vi har en bra projektorganisation med mycket kompetens både från kommunen och våra samarbetspartners vilket borgar för att vi kommer att lyckas, säger Michael Nordin, teknisk chef.

Vision 2030

Vi jobbar ständigt mot att nå upp till Mariestad kommuns Vision 2030. En av grundstenarna är "En naturlig mötesplats". Ett förbättrat Värnershof skapar förutsättningar till en naturlig mötesplats i Mariestad.

Läs mer och följ arbetet via länken nedan.

Projekt renovering av ishall

Kontakt:
Björn Isvi
Projektledare
Telefon: 0501-75 61 83
E-post: Björn Isvi

Sidan senast uppdaterad: