Kommunens idrottshallar stänger efter nya restriktioner

Med anledning av regeringens nya restriktioner den 18 december, att all icke nödvändig statlig, regional och kommunal verksamhet ska hållas stängt har Mariestads kommun nu beslutat att stänga alla kommunens idrottshallar från och med lördagen den 19 december kl. 18.00 till och med den 24 januari.

Kommunens idrottshallar har tidigare varit öppna för idrottsverksamhet för barn födda 2005 eller senare. De nya restriktionerna innebär alltså att även dessa verksamheter ställs in.

Sedan tidigare är muséet, biblioteket och badhuset stängt. Den frivilliga simundervisningen för barn mellan 6 och 8 år är inställd.

Vi uppmanar alla föreningar att vidta åtgärder för att restriktionerna ska följas.

Utomhusaktiviteter är tillåtna, men tänk på att hålla avstånd samt att byta om och duscha hemma.

Läs mer om de nya restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: