Var uppmärksam på algblomning när du doppar dig i vattnet

En båt förtöjd vid en brygga omges av grönt vatten på grund av algblomning.

Det gäller att vara uppmärksam på algblomning när du badar.

Algblomning inträffar vanligast under den senare delen av sommaren, men kan även ske tidigare. Algblomning uppkommer sporadiskt och beror på flera olika saker. Därför gäller det att vara uppmärksam för att minska riskerna att drabbas av algtoxinförgiftning.

Ett överskott på näringsämnen och gynnsamma förutsättningar i övrigt kan leda till en kraftig tillväxt av alger. Detta kallas för algblomning och vattnet blir grumligt och får en blågrön eller brungrön ton. Även lukt och smak kan påverkas. Algblomning är cyanobakterier, vissa av dessa kan vid blomning orsaka toxiner (gifter) som kan vara skadliga för människor och djur. Mängden alger är ofta större i grunda områden utmed långgrunda stränder.

Om du får i dig mycket alger vid blomning kan du få symtom på förgiftning. Hos människor liknar det matförgiftning med feber, öron- och huvudvärk, ögonbesvär, hudirritationer med klåda och utslag, illamående och diarré. Barn och husdjur är riskgrupper då de lätt får i sig vatten när de badar. Vid symtom kontakta sjukvården eller veterinär.

Bad vid kraftig algblomning bör undvikas. Här är några saker att tänka på inför ett dopp:

  • Låt bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av större mängder alger
  • Undvik att bada i skyddade vikar med stillastående vatten
  • Drick inte vattnet och undvik kallsupar
  • Badande barn är en riskgrupp eftersom de ofta badar i grunda områden och lätt kan få i sig vatten
  • Djur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vattnet samt slickar sin päls
  • Mängden alger är ofta större i grunda områden vid långgrunda stränder

Alger finns naturligt i sjöar och vattendrag. Algblomning är svårt att förutse eller veta hur långvarig den blir. Ibland kan den vara i veckor på en plats, ibland i timmar. Mängden alger kan också skilja sig på en och samma badplats. På grund av att förutsättningarna kan förändras väldigt snabbt kan kommunen inte ha aktuell och tillförlitlig information. Det gäller att ta eget ansvar och bedöma när det kan vara olämpligt att bada.

Du kan läsa mer om algblomning här:
Algblomning - Havsmiljö och vattenmiljö - Miljöpåverkan - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Information om algtoxinförgiftning:
Sjukdomsinformation om algtoxinförgiftning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: