Nya Vänerleden blir Sveriges sjätte nationella cykelled

Skylt som berättar om Vänerleden i Mariestads gästhamn.

Nu är det formella beslutet taget och Trafikverket har godkänt Vänerleden som ny nationell cykelled, den sjätte i ordningen. Cykelleden runt Sveriges största sjö blir cirka 64 mil lång och ska stå färdig inför säsongen 2022. Själva invigningen sker under tidig sommar.

Vänerleden kommer att byggas upp kring fyra etapper där varje etapp blir mellan 14 mil och 18 mil lång. Med många sevärdheter och besöksmål längs vägen är uppskattningen att en etapp passar för en 3-4 dagars tur. Några av sträckorna används redan idag som cykelled medan andra blir nya för ändamålet.

Intresset för cykelturism har ökat kraftigt de senaste åren och vår förhoppning är att Vänerleden kommer leda till att fler upptäcker vår fantastiska sjö och de besöksmål och aktiviteter som finns runtom den. Detta är bra för både boende och besökare, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Under våren kommer Trafikverkets officiella cykelledsskyltar att sättas upp så att leden är redo inför sommarsemestrarna. Arbetet med att koppla samman leden görs av Vänersamarbetet tillsammans med samtliga 13 kommuner runt Vänern och i tätt samarbete med Visit Värmland och Turistrådet Västsverige.

Cyklisterna kommer att kunna ta del av Vänerns finaste badstränder, spännande lokal mat, kulturupplevelser i världsklass och unika naturfenomen. Vänerleden går längs vägar med låg trafikmängd och har granskats ur trafiksäkerhetssynpunkt av Trafikverket.

Leden skapar också goda förutsättningar för besöksnäringsföretagen runt Vänern att erbjuda paket med cykling, boende, mat och kanske också andra aktiviteter inkluderade. Vi ser redan hur det planeras och nätverkas över kommun- och regiongränserna, säger Anna Söderman, näringslivsutvecklare i Mariestads kommun.

Kontaktpersoner:

Madeleine Norum, Projektledare Lake Vänern Grand Tour
072-204 75 21, madeleine.norum@vanern.org

Laila Gibson, verksamhetssamordnare Vänersamarbetet
076-78 72 798, laila.gibson@vanern.org

Anna Söderman, näringslivsutvecklare, Mariestads kommun
0501-75 58 53, anna.soderman@mariestad.se

För mer information om Vänerleden: https://www.lakevanern.se/upplev-vanern/se-gora/cykling/vanerleden/ Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: