Platåbergens Geopark - Sveriges första Unesco globala geopark

En person sitter på en avsats i ett bergslandskap

Foto: Henrik Theodorsson

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Detta innebär att platåbergslandskapet anses vara världsunikt och av internationellt intresse, och området blir del av ett nätverk med geoparker världen över. En geopark jobbar i grunden för att kombinera bevarande av naturmiljöer med hållbar utveckling och främjande av naturturism.

Globala geoparker utses av FN-organet Unesco. Andra exempel på Unescokoncept är världsarv och biosfärområden. Idag finns 177 geoparker i 46 olika länder i det globala geoparksnätverket.

Att vara en del av det här nätverket sätter vårt område på världskartan och öppnar dörrar för både internationell turism men även utbyten och samarbeten, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark.

Geoparker är ett ganska nytt koncept, det har bara funnits hos Unesco sedan 2015. Det växer otroligt fort runt om i världen och är väl fungerande, bland annat eftersom geoparker har som krav att vara starkt förankrade i lokalsamhället.

Nio kommuner i samarbete

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner, Grästorp, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping. Platåbergen i Västergötland vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla naturtyper och fascinerande platser att besöka.

Platåberg i vår närhet

Geoparken sträcker sig över 15 platåberg i Västergötland där Lugnåsberget i vår kommun är ett av dem. Lugnåsberget är ett av geoparkens minsta platåberg och även det som ligger längst norrut. Här finns tydliga spår av hur bergets sten blev till levebröd för människan. Sedan 1100-talet fram till i början av 1900-talet har det brutits kvarnstenar i Lugnåsbergets gruvor och dagbrott. Runt om på berget finns spåren kvar av kvarnstenstillverkningen i form av cirka 600 dagbrott och 55 gruvor. Här finns mycket att upptäcka och uppleva, inte bara den spännande kulturhistorien utan också fantastisk natur och fina vandringsleder. Från Lugnåsbergets topp kan du se både Kinnekulle och Billingen - två andra platåberg i vårt närområde som också erbjuder upplevelser och aktiviteter för alla åldrar.

Två Unescoutmärkelser i vårt område

I och med utnämningen får ett område i Västergötland två Unescoutmärkelser, då Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle delvis överlappar med geoparken.

Vi hoppas att utnämningen som Sveriges första Unesco globala geopark kommer ge området ökad uppmärksamhet och bidra till en starkare besöksnäring i platåbergslandskapet. Men även att det kan ge de boende här en bättre förståelse för att de naturmiljöer som finns utanför köksfönstret är unika i världen, säger Anna Bergengren.

Platåbergerns Geopark Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anna Bergengren
Koordinator Platåbergens Geopark
073-910 89 51
anna.bergengren@grastorp.se

Henrik Theodorsson
Kommunikatör Platåbergens Geopark
070-148 29 07
henrik.theodorsson@grastorp.se

Sidan senast uppdaterad: