Fina utmärkelser till flera Mariestadsbor

Under kommunstyrelsens möte idag togs beslut om att tilldela ett antal Mariestadsbor stipendier, diplom och pris. Det handlar om kultur- och ungdomskulturstipendierna, idrottsledarstipendiet, diplom för god bebyggelsemiljö och inspirationspriset.

Utmärkelserna delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag på residenset Marieholm den 6 juni.

Kulturstipendiet
Kulturstipendiet tilldelas Elisabeth Göthberg och Ulla-Britt Westelius för deras mångåriga insatser för kulturlivet i Mariestad.

Ungdomskulturstipendiet
Ungdomskulturstipendiet tilldelas Emil Hammer, som uppmuntran för fortsatt musicerande.

Idrottsledarstipendiet (beslutat av Idrottsalliansen Mariestad)
Idrottsledarstipendiet tilldelas Joshua Ranson och Jennifer Westerlund för deras engagemang när de leder, inspirerar och tränar Mariestad Bois damlag.

Diplom för god bebyggelsemiljö
Diplom för god bebyggelsemiljö tilldelas Per-Anders Johansson och Eva-Lena Sundesjö Johansson. I rollen som fastighetsägare har de på ett föredömligt sätt arbetat med att restaurera och säkerställa fastigheten Sjötorps fd folkskolas karaktärsdrag genom att bruka traditionella hantverksmetoder.

Inspirationspriset
Inspirationspriset tilldelas Lars Arvidsson för sitt arbete med industriell förnyelse.