Idrottsanläggningar öppnar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare

Från och med fredagen den 5 februari tillåts idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunens idrottshallar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet kommer efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen öppnat för denna möjlighet.

Fredagen den 5 februari togs ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson, vilket innebär att kommunens egna verksamheter och föreningar kan återta sin verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. I övrigt hålls, i enlighet med tidigare fattat beslut, all icke-nödvändig kommunal verksamhet stängd.

Positiva aspekter

Folkhälsomyndigheten och regeringen ger kommunerna möjlighet att även äldre ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivetet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Sedan tidigare gäller motsvarande regler för barn födda 2005 eller senare.

Kontakt

Tomas Ekström
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0501 - 75 54 33
E-post: tomas.ekstrom@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: