Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmän rösträtt och kollektivavtal

Mariestad 1919.

Föreläsning av Björn Tropp torsdag 12 september kl.18.00, fri entré.

Björn Tropp föreläser om Mariestad år 1919 ur arbetarbefolkningens perspektiv.

År 1919 tog Sveriges riksdag beslut om allmän rösträtt. Samma år antogs lagen om 8-timmars arbetsdag. I Mariestad undertecknade ledningen för Katrinefors pappersbruk på sensommaren det året för första gången ett kollektivavtal och erkände därmed formellt fackföreningen som arbetarnas företrädare.

Den gängse historieskrivningen och – inte minst – de jubileumsskrifter som under senare tid producerats för att uppmärksamma den allmänna rösträtten har försökt ge män med makt äran av reformerna.

En närmare granskning visar å ena sidan att arbetarklassen i vid mening varit den drivande kraften bakom såväl åttatimmarsdag som allmän rösträtt, kollektivavtal med mera, och å den andra att ett kraftigt motstånd mot utvidgade rättigheter för huvuddelen av medborgarna levde vidare under lång tid.

Läs hela texten Mariestad år 1919 ur arbetarbefolkningens perspektiv.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-13