Föredrag av Björn Tropp

Kollage av tre bilder. Överst en gammal svartvit på en familj. Mellanbilden är svartvit på arbetare utanför Electrolux. Nedersta bilden är en färgbild på en manifestation i Mariestad.

Nedersta fotot: Mariestads tidningen.

Invandringen till Mariestad - orsaker och konsekvenser

Datum: Torsdag 1 september.
Tid: 18.00-20.00
Plats: Stadsbiblioteket

Björn Tropp berättar om arbetssökande jordbruksproletärer, hitlockade fabriksarbetare och människor på flykt för sina liv, från 1800-talets slut fram till våra dagar:

Mariestads befolkningsutveckling från senare delen av 1800-talet fram till våra dagar präglas periodvis av kraftig, ibland mycket kraftig, ökning. När en ortsbefolkning växer kan det vanligtvis härledas ur en kombination av att födelsetalen är markant högre än dödstalen samt att inflyttningen överstiger utflyttningen. Under de särskilt expansiva perioderna i Mariestad är det emellertid inflyttningen som varit helt avgörande.

Från kommunreformen 1970, då Mariestads stad blev Mariestads kommun, fram till 2021 låg invånarantalet i stort sett stilla. Det betyder inte att befolkningsrörelser saknats. Födelsenetton och flyttnetton har gått upp och ned, och utan utländsk inflyttning från slutet av 1980-talet till inledningen av 2020-talet hade Mariestad varit en avfolkningskommun.

I dominerande samhällsanalyser och politiska debatter – det vill säga bland överheter – betraktas och beskrivs flyttare nästan alltid ur mottagarperspektivet. Höga inflyttningstal framställs antingen som ett resultat av platsens fördelar och dragningskraft, eller som ett problem som äventyrar ortens framtid.

Inflyttarnas livsvillkor och orsakerna bakom behovet av ett nytt hem hamnar i skymundan. Men gemensamt för de flesta som sökt sig till Mariestad, oavsett om det skett i slutet av 1800-talet, under efterkrigstiden eller på 2000-talet, är att det rör sig om utsatta människor som tvingats bryta upp från tidigare liv. Det är därtill slående att lagstiftning i alla tider satt gränser för de flyttandes handlingsalternativ och att reglerna alltid varit klassbundna.

Avsikten med att titta närmare på några tidsavsnitt med omfattande inflyttning är dels att ta reda på varför människor sökt sig hit, dels att försöka rida spärr mot myter och skrönor som sprids, inte minst i vår tid och inte sällan av politiker och på tidningarnas ledarsidor, om de hot som nya samhällsmedborgare utgör.

Varmt välkommen!

Sidan senast uppdaterad: