Fotoutställning, Afghanska klassrum

Många barn i Afghanskt klassrum. Foto.

Foto. Kajsa Waaghals

Alla barn har rätt till utbildning. Oavsett kön, oavsett funktionsnedsättning. Att kunna läsa och skriva är en nyckelfaktor för utveckling. Därför satsar Svenska Afghanistankommittén (SAK) på att ge barn i Afghanistan skolgång, och främjar särskilt att flickor ska kunna gå i skolan.

Tid: 17 januari - 5 februari.
Plats: Stadsbiblioteket, Drottninggatan 12, 542 37 Mariestad.

Utställningen ”Afghanska klassrum” består av bilder tagna av Kajsa Waaghals, SAKs kommunikationsrådgivare i Afghanistan 2019-2020.

De ger inblickar i hur det ser ut i de skolor som SAK driver, för både flickor och pojkar ute på landsbygden och för barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

I anslutning till utställningen finns en tipspromenad i biblioteket för barn och vuxna om barns rättigheter.

Sidan senast uppdaterad: