Samlingar

Fotot är taget av Hilmer Jonsson 19 juni 1971. Från vänster syns en okänd pojke, sedan är det Harry Eriksson, Stadsbibliotekarie Svante Sandberg och Erik Witting som är ute och spatserar på en fördämning i Tidan, vid Mariefors.

Svante Sandbergs samling

(Beteckning: BIB)
Här finns många, såväl stora som små, bildsamlingar. Mary Kihlboms sterbhus skänkte en stor mängd fotografier och negativ, bland annat Anna Floréns efterlämnade glasplåtar tagna kring sekelskiftet i Mariestad och annorstädes. Bland dessa finns många bilder som skildrar Mariestads Flickskolas verksamhet.
I samlingen ingår även en omfattande vykortssamling över Mariestad med omnejd samt ett stort antal porträttbilder av kända och okända personer. Här finns också bilder tagna av fotograferna Hilmer Jonsson och Erik Lundquist med fler. På bibliotekets uppdrag dokumenterades under 1960- och 1970-talen delar av Mariestad som idag är försvunna, till exempel Mariestads Bryggeri.

Mariestads Vänners Fotoarkiv

(Beteckning: MV)
Denna samlings huvudinriktning är gatu- och miljöbilder från Mariestad.
Det finns också porträttbilder och fotografier från olika evenemang. Även här finns det många bilder tagna av fotografen Hilmer Jonsson. Det ingår också cirka 600 glasplåtar tagna från 1910 fram till 1930-talet av stationsskrivare Georg Peterson.
Fotot ovan är taget av Hilmer Jonsson vid Mariefors 19 juni 1971. Från vänster syns en okänd pojke, Harry Eriksson, Svante Sandberg och Erik Witting.

Erik Ruds bilder

Beteckning: ER)
Bygdefotograf Erik Ruds samling består av omkring 3 000 bilder och är en unik dokumentation av människor och miljöer från 1900-talets första hälft. Motiven är huvudsakligen från socknarna i och kring Fredsberg och Töreboda. Glasplåtarna förvaras på Västergötlands museum i Skara.

Sture Kjellanders arkiv

(Beteckning: KJ)
Fotograf Sture Kjellanders arkiv består av omkring 50 000 negativ som han och hans familj år 2002 donerade till Stadsbiblioteket och Mariestads Bildarkiv. Negativen är tagna från år 1969 till 2000 under hans tid som porträtt- och industrifotograf. Förutom Sture Kjellander finns negativ tagna av hans hustru Inez Kjellander och hans son Per Kjellander. Negativsamlingen innehåller körkorts- och passbilder, bröllopsbilder, barnbilder och övriga porträtt- och gruppbilder.
I samlingen finns även bilder av industriprodukter och industrier från norra Skaraborg.

Negativen förvaras på Stadsbiblioteket.