Fjärrlån

Litteratur som inte finns i Bibliotek Mellansjös utbud kan ofta lånas in från andra bibliotek. Vi kan vända oss till andra svenska folkbibliotek och till universitetsbibliotek i Sverige och övriga Norden. En fjärrlånebeställning kan också leda till att biblioteket köper boken.

Vi kan hjälpa till att finna specifika titlar eller göra sökningar för att få fram vad som finns inom önskade ämnesområden. Man kan också beställa tidnings- och tidskriftsartiklar. Kontakta biblioteket om du är intresserad av ett fjärrlån.

När det gäller fjärrlån av kurslitteratur så är det bra att känna till följande:

  • det kan ta tid eftersom efterfrågan är så stor.
  • lånetiden är ofta begränsad till en låneperiod eftersom många står i kö.
  • du kan inte fjärrlåna samma titel flera gånger.
  • högskolor och universitet lånar inte ut sin kurslitteratur till andra bibliotek.

Det är alltid det utlånande biblioteket som bestämmer både lånetid och låneregler (visst material får endast läsas på biblioteket).