Lättlästa böcker

Bokhylleväggen på Stadsbiblioteket i Mariestad med bland annat Lättlästavdelningen.

För många människor är en vanlig text svår att läsa och förstå. På biblioteket finns böcker som är lättlästa. De lättlästa böckerna har ofta bilder, kortare meningar och inte så svåra ord.

Mariestads Stadsbibliotek har en lättläst hörna för vuxna. Här finns lättlästa böcker, bok med cd och lättlästa nyheter. Det finns också en läs- och skrivträningsdator med talsyntes, scanner och förstoringsprogram.

25 procent av Sveriges befolkning har någon form av läs- och skrivsvårigheter och en del kan inte läsa alls. Det är alltså många som har behov av dessa lättlästa texter.

Ring socialbibliotekarie Lotta Skoog Andersson eller skicka e-post om du vill veta mer om LL-hörnan.

Det finns en LL-grupp i Mariestads kommun. I gruppen ingår representanter från Mariestads bibliotek, socialförvaltningen, Studieförbundet Vuxenskolan och FUB. (FUB = För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Gruppen arbetar med att utbilda läsombud inom omsorg och äldreomsorg och att sprida kunskap om högläsning och lättlästa texter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lotta Skoog Andersson
Socialbibliotekarie
Telefon: 0501-75 58 05
E-post: Charlotte Skoog Andersson

Besöks- & postadress
Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Myndigheten för tillgängliga medier Länk till annan webbplats.