Lättlästa böcker för vuxna

Bokhylleväggen på Stadsbiblioteket i Mariestad med bland annat Lättlästavdelningen.

Mariestads bibliotek har en hylla med lättlästa böcker för vuxna. Där finns det både omarbetade klassiker och specialskrivna böcker. Det som utmärker lättlästa böcker är bland annat att de är skrivna med vardagliga, lätta ord, korta meningar och rak och enkel handling. Det är få textrader på varje sida och texten har ofta stöd av förklarande bilder.

Lättlästa texter är anpassade till målgrupper som har särskilda lässvårigheter, till exempel på grund av en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsvariation eller på grund av demens. Det kan också röra sig om ovana läsare eller läsare som håller på att lära sig svenska.

Kontakta gärna socialbibliotekarien för mer information.