Västgötasamlingen

Bild tagen inifrån ett rum in till Västgötasamlingens rum på Stadsbiblioteket i Mariestad. En ser en hylla som täcker hela väggen från golv till tak. En väggfast stege behövs för att nå de översta hyllorna.Böcker och kartor från västgötasamlingen.

Lokalhistoria

Den historiska utveckling som format bebyggelse och människors villkor i vår närhet och de händelser som ägt rum på den plats där vi har våra rötter väcker vår nyfikenhet och vårt intresse. För den lokalhistoriskt intresserade finns en omfattande samling på stadsbibliotekets andra våning. Västgötasamlingen är tillgänglig för allmänheten under stadsbibliotekets öppettider.

Lokalhistoriskt material

Böcker, tidskrifter, uppsatser, artiklar, småtryck och kartor står till förfogande för dig som vill veta mer om Västergötland i allmänhet och Mariestad med omgivande socknar i synnerhet. Här finns också Mariestads Bildarkiv med dess unika samling av äldre och nyare fotografiska bilder. De flesta västgötaböcker och tidskrifter kan du låna hem. Referenslitteratur och kartor får du ta del av på plats.

Mariestadstidningen

Mariestadstidningen, som utkom första gången 1817 under namnet Mariestads weckoblad, finns på mikrofilm och kan läsas i vårt släktforskarrum.

Kontakta oss!

För att stödja lokalhistorisk forskning samarbetar vi med Mariestads kommunarkiv, Vadsbo museum och våra släkt- och hembygdsföreningar. Kontakta oss gärna om du har frågor med anknytning till vår bygd eller om du önskar veta mer om våra samlingar. Du är också välkommen att boka visningar för en närmare presentation av stadsbibliotekets Västgötasamling.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kerstin Ask
Bibliotekarie
Telefon: 0501-75 58 12
E-post: Kerstin Ask

Besöks- och postadress
Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen