Stadsbibliotekets äldsta bok

Inkunabeln, Stadsbibliotekets äldsta bok.

Foto: Janos Legendi

Summa Gaufredi

1968 köpte dåvarande stadsbibliotekarien, Svante Sandberg, in en riktig raritet till bibliotekets Västgötasamling i Mariestad. Han hade hittat en inkunabel med Skaraborgsanknytning: Summa Gaufredi. Inkunabel kallas en bok från boktryckarkonstens barndom, som är tryckt före år 1500. Sandbergs fynd var tryckt i Köln 1470, men hade letat sig till Skara och använts av kyrkan där under medeltiden.

Foto från Inkunabeln, Stadsbibliotekets äldsta bok.

Digital återgivning av boken

 Bibliotekets inkunabel ligger inlåst och har bara visats vid särskilda tillfällen. Nu finns denna inkunabel tillgänglig digitalt. Den är skriven på latin och är en handbok i kyrkorätt. Kontakta biblioteket om du vill ladda hem boken. Teologen Hilding Johansson har skrivit en historik om bibliotekets inkunabel. Den finns att låna på biblioteket.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kerstin Ask
Bibliotekarie
Telefon: 0501-75 58 12
E-post: Kerstin Ask

Tomas Jiglind
Bibliotekstekniker
Telefon: 0501-75 58 08
E-post: Tomas Jiglind

Besöks- och postadress

Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen