Stadsbibliotekets äldsta bok

Inkunabeln, Stadsbibliotekets äldsta bok.

Foto: Janos Legendi

Summa Gaufredi

1968 köpte dåvarande stadsbibliotekarien, Svante Sandberg, in en riktig raritet till bibliotekets Västgötasamling i Mariestad. Han hade hittat en inkunabel med Skaraborgsanknytning. Inkunabel är en bok från boktryckarkonstens barndom, tryckt före år 1500. Den var tryckt i Köln 1470, men hade letat sig till Skara och använts där under medeltiden.

Foto från Inkunabeln, Stadsbibliotekets äldsta bok.

Digital återgivning av boken

Bibliotekets inkunabel ligger inlåst och har bara visats vid särskilda tillfällen. En biblioteksbesökare, Janos Legendi, erbjöd sig att fotografera boken för att biblioteket skulle kunna publicera den digitalt. Tack vare bidrag från Grevilli fond kunde idén bli verklighet. Forskningsbiblioteket i Skara hade kompetens och teknik för att hantera och digitalisera äldre tryck så boken har scannats hos dem.

Nu finns denna inkunabel, skriven på latin med titeln Summa Gaufredi, tillgänglig som pdf-fil. Kontakta biblioteket om du vill ladda hem hela boken. Teologen Hilding Johansson har skrivit en historik om bibliotekets inkunabel. Den finns att låna på biblioteket.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kerstin Ask
Bibliotekarie
Telefon: 0501-75 58 12
E-post: Kerstin Ask

Tomas Jiglind
Bibliotekstekniker
Telefon: 0501-75 58 08
E-post: Tomas Jiglind

Besöks- och postadress

Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen