Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningar

Kommunens stöd och service till fritids- och föreningsverksamhet handläggs av kommunens fritidsassistent. Du är välkommen med dina frågor och här får du hjälp om du exempelvis vill hyra lokaler, söka bidrag eller ansöka om lotteriregistrering.

Kommunstyrelsens uppdrag är bland annat att främja och utveckla idrotts-, frilufts- och fritids-verksamhet. Barn- och ungdom ska prioriteras.

Föreningar svarar för en stor del av den verksamhet som ligger under Kommunstyrelsens ansvar. En viktig uppgift är därför att stärka deras roll och ge stöd i form av bidrag, lokaler och annan service.

Mobil scen

Föreningar och företag har nu möjlighet att hyra en subventionerad mobil scen. För att få hyra scenen subventionerat krävs att arrangemanget blir godkänt enligt ett regelverk (se dokument under Relaterad information här på sidan.)

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-03

Relaterad information

Bokning av lokaler och
anläggningar

Anette Persson
Telefon: 0501-75 50 28
E-post: Fritidskontorets infobrevlåda

Telefontid

för Lotteritillstånd
Bidragsansökan
Aktivitetsstöd
Föreningsregistret

måndag - fredag kl: 8.30-11.00

Strategiska
föreningsfrågor

Tomas Ekström
Fritidschef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Att tänka på vid hyra av mobil scenPDF
Regelverk för hyra av subventionerad scenPDF