Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningar

Kommunen erbjuder stöd och service till fritids- och föreningsverksamhet. På dessa sidor får du hjälp om du exempelvis vill hyra lokaler, söka bidrag eller ansöka om lotteriregistrering. Du är välkommen med dina frågor.

Kommunstyrelsens uppdrag är bland annat att främja och utveckla idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

En viktig uppgift för kommunen är att stärka föreningarnas roll och ge stöd i form av bidrag, lokaler och annan service.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-03 13.25

Relaterad information

Kontakt

Anette Persson
Fritidsassistent
Telefon: 0501-75 50 28
måndag till fredag kl.8.30-11.00
E-post: Fritidskontorets infobrevlåda

Strategiska
föreningsfrågor

Tomas Ekström
Kultur- och fritidschef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen