Föreningar

Mariestads kommun har ett mycket aktivt föreningsliv.

I Mariestads kommun finns drygt 200 föreningar med verksamhet inom bland annat idrott, kultur och fritid. Föreningslivet vänder sig till människor i alla åldrar.