Föreningar

Mariestads kommun har ett mycket aktivt föreningsliv.

I Mariestads kommun finns ca 200 föreningar med verksamhet inom bland annat idrott, kultur och fritid. Föreningslivet vänder sig till människor i alla åldrar.