Föreningsbidrag

Rätt till bidrag

En förening som är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver fritidsverksamhet och eller kulturverksamhet för ungdomar inom Mariestads kommun kan ansöka om bidrag. Kravet är att föreningen är registrerad i Mariestads kommun.

Verksamhetskrav

Kommunen kräver att all bidragsgrundande verksamhet bedrivs i drog-, rök- och dopingsfria miljöer.

För att få föreningsbidrag i Mariestads kommun ska ett eget program för drog- och alkoholförebyggande arbete i föreningen skickas med ansökan.

Ej bidragsberättigade till bidrag

Föreningen får inte bidrag om:

  • Din förening fått bidrag av annan kommunal organisation
  • Föreningen är en supporterklubb
  • Föreningen är en stöd-eller föräldraförening
  • Föreningen är en politisk partiorganisation eller ett religiöst trossamfund.
  • Föreningsverksamheten enbart har kommersiellt syfte eller tävlingsverksamhet med entré samt verksamhet med spel om pengar.

Det finns fem olika föreningsbidrag som man kan söka. 

  • Verksamhetsbidrag
  • Startbidrag
  • Anläggningsbidrag
  • Hyresbidrag

Det femte bidraget som kallas Tillfälligt arrangemangsbidrag, kräver ingen formell ansökan. Kontakta fritidskontoret för mer information. Du kan läsa mer om de olika bidragen i Regler för kommunalt föreningsbidrag, där länken finns under rubriken Dokument i Relaterad information på den här sidan.

Hur ansöker du om föreningsbidrag

Bidragsansökan för verksamhetsbidrag, startbidrag, anläggningsbidrag och hyresbidrag sker via självserviceportalen. Länk hittar du under Relaterad information här på sidan. Regler för Kommunalt föreningsbidrag är uppdaterad 2022-12-14.

Sidan senast uppdaterad: