Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.
För registreringslotterier krävs endast en registrering vilket görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år.

Registreringslotterier

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen. Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap.1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

  • lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  • lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotterierna tillhandahålls, och
  • det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Vem kan få registrering?

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

  • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  • inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av annan orsak, och
  • för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2§ spellagen).

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (47 300kr, år 2020). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet.

Lotteriinspektionen har från och med 1 januari 2019 bytt namn till Spelinspektionen.

För ytterligare upplysningar kontakta fritidskontoret.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-18 11.42

Relaterad information

Kontakt:

Anette Persson
Fritidsassistent
Telefon: 0501-75 50 28
måndag till fredag kl.8.30-11.00
E-post: Fritidskontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen