Lokaler för föreningar

Fritidskontoret ansvarar för att kommunens idrottslokaler, anläggningar och gymnastiksalar kommer till användning för i första hand föreningslivet i Mariestad.

Föreningar bokar sina tider genom att kontakta fritidskontoret, se kontaktuppgifter under Relaterad information på den här sidan. En lista med kommunens idrottshallar finns under Releraterad information här på sidan.

Priser för föreningar

Föreningar betalar en lokalhyra på 40 kronor per timma för alla inomhuslokaler.

För endast omklädningsrum i samband med utomhusaktivitet är kostnaden 75 kronor per tillfälle. 

Dygnshyra vid läger och heldagsarrangemang

Som heldagsarrangemang räknas fyra timmar eller mer.

ICA-hallen (Vadsbohallen): Mariestadsförening 1000kr/dag Extern förening 2000kr/dag.

Övriga hallar/salar: Mariestadsförening 500kr/dag Extern förening 1000kr/dag.

Övernattning 50kr / person.