Kulturprojekt

En glad liten flicka tittar upp på en hylla med lerfigurer. Fotograf Martin Hermansson

Kulturprojekt är likt handeln ofta förknippad med det publika rummet. Kommunens kulturverksamhet är tillsamman med övriga aktörer en viktig verksamhet för att utveckla och förstärka berättandet om vår kommun. Kulturprojekt skapar nya berättelser och kan på så sätt användas som en aktiv del att förbereda en kommuns utveckling.

Mariestad har som strategisk inriktning att genomföra årliga projekt med koppling mot kultur i syfte att höja stadens attraktivitet och stärka invånarnas identitet och stolthet för Mariestad.

Just nu pågår arbete för att lyfta fram Mariestads kulturarv men också att gå i framkant när det gäller tillgänglighetsgöra kulturen genom teknologiska framsteg och integrera barn och unga i kulturlivet. För att läsa om tidigare projekt vänligen läs relaterad information bland länkarna.

Många kulturprojekt sker utanför kommunens verksamhet som hålls av föreningar, studieförbund och privata aktörer. Vill ni ha hjälp att kontakta någon av dessa? Vi hjälper gärna till, ring eller skicka e-post.