Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Off season art gardening

Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det gemensamma uterummet i Mariestad. Det är ett projekt som handlar om att arbeta med konstinstallationer utomhus kring temat trädgård/landart, där invånardeltagande och året runt upplevelsen är viktiga komponenter. Projektet görs med projektmedel från Västaragötalandsregionen (pilotprojekt) och inom ramen för Kreativa Europa tillsammans med Högskolan i Skövde, organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. Ett viktigt delsyfte för Mariestads kommuns är att utveckla internationella nätverk av kompetenser och aktörer som aktivt arbetar med landsbygdens inneboende förutsättningar för att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv rurban samhällsutveckling.

Mariestads kommun är en del av Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Götene och Lidköpings kommuner. Målet är att Off Season Art Gardening ur ett kommunutvecklingsperspektiv kan bidra till en hållbar platsutveckling och stärka Mariestad som trädgård- och hantverkscentrum, som mötesplats och som internationellt modellområde inom ramen för biosfärsområdet. Men det är också i hög grad ett socialt konstprojekt som stärker den sociala hållbarheten och bidra till kreativitet och engagemang på olika nivåer; professionellt både genom konstinstallationer av konstnärer, alternativt med konstnärsledda installationer med delaktighet från civilsamhälle och enskilda medborgare. Vi hoppas att projektet långsiktigt ska leda till att individer på sin egen bakgård eller i sina trädgårdar bidrar med egna installationer enligt ”Off Season-principen”.

Off Season Art Gardening har tre huvudinriktningar i Mariestads kommun med lokalt modifierade motsvarigheter i Nederländerna och Litauen:

  • Konstnärliga installationer i det offentliga rummet som föregås av ett kompetensutbyte mellan deltagarländerna.
  • Öppen trädgård vid Bäcken - ett öppet workshopområde där en inspirations- och visningsmiljö skapas.
  • Entreprenörskapsutbildning och öppna föreläsningar kring trädgårds- och landskapskonst.

Hittills har vi två installationer på plats:

  • ”Fikanästet” vid Bäcken av den danska konstnären Jette Mellgren
Konstverket Fikanästet vid Bäckenstugorna
  • ”Save the nature” vid hamnpiren av den holländska konstnären Ninette Koning.
Konstverket Save the nature vid piren i Mariestads hamn.

Under hösten planeras ytterligare en installation i Humlegården/Universitetsparken samt en barnworkshop med en vandringsstig i ”Off Season anda” i Universitetsparken.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-05

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan