Off season art gardening

Konstverket är gjort av flätad pil och påminner om ett fågelbo. Tre öppningar finns i konstverket där man kan gå in och sätta sig. Träd och Vänerns vatten syns i bakgrunden. Frost finns över hela landskapet. Fotograf Martin Hermansson

Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det gemensamma uterummet i Mariestad. Det är ett projekt som handlar om att arbeta med konstinstallationer utomhus kring temat trädgård/landart, där invånardeltagande och året runt-upplevelsen är viktiga komponenter. Projektet sker genom delfinansiering av EU Kreativa Europa. Projektpartners är Högskolan i Skövde, organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. Innan projektet genomfördes en pilotstudie med projektmedel från VGR och Grevillis fond. Då tillkom Konststigen Tidan och tre offentliga konstverk. Läs mer om dem på Dacapo Mariestads webbplats.
Ett viktigt delsyfte för Mariestads kommun är att utveckla internationella nätverk av kompetenser och aktörer som aktivt arbetar med landsbygdens inneboende förutsättningar för att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv rurban samhällsutveckling.
Mariestads kommun är en del av Unesco Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle, tillsammans med Götene och Lidköpings kommuner. Målet är att Off Season Art Gardening ur ett kommunutvecklingsperspektiv kan bidra till en hållbar platsutveckling och i linje med Mariestads vision stärka Mariestad som trädgård- och hantverkscentrum, som mötesplats och som internationellt modellområde inom ramen för biosfärsområdet. Men det är också i hög grad ett socialt konstprojekt som stärker den sociala hållbarheten och bidrar till kreativitet och engagemang på olika nivåer; professionellt både genom konstinstallationer av konstnärer, alternativt med konstnärsledda installationer med delaktighet från civilsamhälle och enskilda medborgare. Vi hoppas att projektet långsiktigt ska leda till att individer på sin egen bakgård eller i sina trädgårdar bidrar med egna installationer enligt ”Off Season-principen”.

Off season art gardening Kreativa europa

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Projektledare
Sofia Gullbrand
Telefon: 0501 - 39 31 96
E-post: Sofia Guldbrand

Projektägare
Maria Henriksson
Chef för Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post: Maria Henriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Creative Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Rapport pilotprojekt off season art gardening Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.