Skapande skola

Skapande skola projektet

Nästan 2500 elever från förskoleklass till årskurs 9 besöks av professionella artister.

Skapande skola är en nationell satsning för att ge skolor möjligheten att ta in professionella kulturutövare för konst- och kulturprojekt. Alla aktiviteter anpassas för att passa elevernas läroplan och ålder.

Skolornas lärare och elevråd har valt vilka aktiviteter de kommer vara med i.