Avgifter och villkor

För att studera på Kulturskolan krävs att du betalar en terminsavgift. Avgiften varierar beroende på vad för aktiviteter du deltar i. Kostnaden är beräknad per termin.

Terminsavgifter

Nedan kan du ta del av kulturskolans avgifter.

Avgifter per termin

Ett barn

850 kronor

Två barn

1500 kronor

Tre eller fler barn

1700 kronor

Extra ämne full avgift, ingen rabatt

850 kronor

Vuxenelev

2000 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår för den som betalar terminsavgift för instrumentundervisning.

Avgifter övrigt per termin

Musiklek

Ett barn

360 kronor

Karusellen

Ett barn

500 kronor

Rockmix

Ett barn

750 kronor

Kör

Ett barn

Ingen avgift

Enskild sång

Ett barn

850 kronor

Instrumenthyra

Ett instrument

225 kronor

Drill

Ett barn

Ingen avgift,

men tillkommer kostnad

för drillstav med mera.

Lektionsgaranti

Kulturskolan strävar efter att erbjuda minst 25 tillfällen per läsår. Om vi misslyckas med detta återbetalas 1/25-del av avgiften för varje tillfälle som saknas upp till 25. Garantin gäller endast erbjudna lektioner. Den gäller inte tillfällen som fallit bort på grund av din egen frånvaro.

Kulturskolan följer den kommunala grundskolans läsårstider, studie- och lovdagar.

Villkor

Kulturskolan tar emot dig upp till du fyllt 19 år. Vuxna är välkomna i mån av plats en termin åt gången till en högre avgift, se ovan.

Du kan anmäla dig när som helst under året. Ibland finns fler sökanden än platser, då placeras du i kö i väntan på en plats.

Du får betala hela terminsavgiften om du står kvar som elev från och med tredje tillfället på terminen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jens Karlsson
Verksamhetsansvarig
Telefon: 0501- 75 52 30
E-post: Jens Karlsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice-länkar till våra e-tjänster och blanketter

Kulturskolan, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.