Lokaler att hyra

På undersidorna i menyn och under rubriken "Övriga lokaler att hyra" finns information om kommunala lokaler du kan hyra som privatperson, företag eller förening.

Kommunens idrottslokaler, anläggningar och gymnastiksalar får användas i första hand av föreningslivet i Mariestad, men även av allmänheten om lokalen är ledig.

Under menyn länkar hittar du en lista över lokaler för fest och konferens i Mariestads kommun som hyrs ut av andra aktörer än kommunen.

Tillstånd

För verksamhet som behöver tillstånd, ansvarar hyresgästen själv för att skaffa dessa. Hyresgästen är ansvarig för att den verksamhet som bedrivs i och kring de hyrda lokalerna och ytorna följer aktuell lagstiftning, samt har korrekt och gällande tillstånd för verksamheten.