Avgifter och villkor

För att studera på musikskolan krävs att du betalar en terminsavgift. Avgiften varierar beroende på vad för aktiviteter du deltar i. Kostnaden är beräknad per termin.

Terminsavgifter

Nedan kan du ta del av musikskolans avgifter.

Avgifter instrumentundervisning per termin

Ett barn

850 kronor

Två barn

1500 kronor

Tre eller fler barn

1700 kronor

Extra instrument/ämne

850 kronor

Vuxenelev

2000 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår om man vill i instrumentundervisning.

Avgifter övrigt per termin

Enbart orkester, ensemble eller teorigrupp

Ett barn/en vuxen

425 kronor

Karusellen och Raketen 1 och 2

Ett barn

400 kronor

Rockgrupp för nybörjare

Ett barn

750 kronor

Instrumenthyra

Ett instrument

225 kronor

Lektionsgaranti

Musikskolan strävar efter att erbjuda minst 25 lektionstillfällen per läsår. Om vi misslyckas med detta återbetalas 1/25-del av avgiften för varje lektion som saknas upp till 25. Garantin gäller endast erbjudna lektioner. Den gäller inte lektioner som fallit bort på grund av din egen frånvaro.

Villkor

Musikskolan tar emot dig upp till du fyllt 19 år. Vuxna är välkomna i mån av plats en termin åt gången.

Du kan anmäla dig när som helst under året. Ibland är det kö på vissa instrument så du får kanske vänta en tid innan du kan börja.

Du får betala hela terminsavgiften om du står kvar som elev från och med tredje lektionstillfället.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kajsa Stenberg Axelsson
Musikskolechef
Telefon: 0501-75 52 30
E-post: Kajsa Axelsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen