Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter och villkor

För att studera på musikskolan krävs att du betalar en terminsavgift. Avgiften varierar beroende på vad för aktiviteter du deltar i. Kostnaden är beräknad per termin.

Instrumentundervisning

Ett barn

850 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår om så önskas.


Två barn

1 500 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår om så önskas.


Tre eller fler barn

1 700 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår om så önskas.


Extra instrument/Ämne

850 kronorVuxenelev

2 000 kronor

Orkester, kör, ensemble eller teorigrupp ingår om så önskas.

Enbart orkester, ensemble eller teorigrupp

En person

425 kronor


Karusellen och Raketen 1 och 2

Ett barn

400 kronor


Rockgrupp för nybörjare

Ett barn

750 kronor


Instrumenthyra

Ett instrument

225 kronor


Musikskolan strävar efter att erbjuda minst 25 lektionstillfällen per läsår. Om vi misslyckas med detta återbetalas 1/25-del av avgiften för varje lektion som saknas upp till 25. Garantin gäller endast erbjudna lektioner. Den gäller inte lektioner som fallit bort på grund av din egen frånvaro.

Du får betala hela terminsavgiften om du står kvar som elev från och med tredje lektionstillfället.

Villkor

Musikskolan tar emot dig upp till du fyllt 19 år. Vuxna är välkomna i mån av plats en termin åt gången.

Du kan anmäla dig när som helst under året. Ibland är det kö på vissa instrument så du får kanske vänta en tid innan du kan börja.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-05

Relaterad information

Kontakt

Kajsa Stenberg Axelsson
Musikskolechef
Telefon: 0501-75 52 30
E-post: Kajsa Axelsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen