Orkestrar, körer och ensembler

Musikskolan har flera orkestrar, körer och ensembler att erbjuda. Vi har något för både liten som stor. De flesta ensembler medverkar också på konserter på Gamla teatern, Musikskolan och vid årligen återkommande evenemang såsom Mariestads skördefest och adventskonserterna. Musikraketen riktar sig till fem och sexåringar medan Mariestads blåsorkester har medlemmar från högstadiet, gymnasiet likväl som medlemmar vilka gått ur gymnasiet. Vi finns till för er. Vi hoppas att något av alla våra utbud nedan skall tilltala just dig. Kom och spela och lär tillsammans med andra och oss.

Maxistråk

Den här orkestern riktar sig till dig som spelat minst ett år på ditt instrument. De instrument som ingår i orkestern är fiol och cello. Huvudsyfte är att känna spelglädje genom att spela tillsammans. Repertoaren är blandad och framträder en till två gånger per termin. Orkestern är med i R.U.M. Elever från både Mariestad och Töreboda ingår där Mikael Pettersson ansvarar för Törebodas elever.

Stråkorkester

Den här orkester riktar sig till dig som är tolv år eller äldre och du bör ha spelat samma instrument i cirka fyra år. De instrument som ingår i orkestern är fiol, cello och bas. Huvudsyftet är att kunna spela tillsammans där varje stämma är lika viktig för helheten. Repertoaren hämtas från klassisk-, folk-, pop- och filmmusik. Några gånger per år samverkar orkestern med skolans blås- och gitarrorkestrar.

Miniblås

Den här orkestern riktar sig till dig som spelat minst ett år på ditt instrument. De instrument som ingår i orkestern är blåsinstrument och ackompanjerat av keyboard och trummor. Huvudsyfte är att känna glädje och ha kul tillsammans. Repertoaren består av enkla kända och okända låtar arrangerade för blåsorkester. Orkestern har minst ett framträdande per termin och då oftast ihop med Maxiblås.

Maxiblås

Orkestern fungerar som en fortsättning till Miniblås. De instrument som ingår är blåsinstrument ackompanjerat av keyboard och trummor. Huvudsyfte är att ha kul och utvecklas som orkester. Repertoaren består av kända och okända låtar arrangerade för blåsorkester. Grundläggande kunskaper på ditt instrument krävs. Orkestern har minst ett framträdande per termin och då oftast ihop med Miniblås.

Juniorblås

Den här orkestern är för dig som spelat 3 till 4 år och kan sägas vara steget efter Maxiblås. Den är till för att du skall få uppleva glädjen att spela tillsammans med andra och också vara förberedande för Mariestads blåsorkester. Orkestern brukar ha två till fyra framträdanden per läsår. Just i år är vi 12 musikanter. Vi vill bli många fler.

Mariestads blåsorkester

Den här orkestern är för dig som är cirka 12 år eller äldre och kommit så långt på ditt instrument att du kan läsa noter självständigt. I orkestern ingår blåsinstrument och slagverk. Orkestern skall fungera som en konsert- och paradorkester på så hög nivå som möjligt utifrån våra förutsättningar. När du ingår som medlem i en orkester utvecklas du som musikant och som människa då ditt instrument och du blir viktig för att skapa helheten i de stycken som spelas. Vår repertoar hämtar vi från populärmusik, marscher, filmer, klassisk musik och originalmusik. Paradorkestern brukar delta vid fler offentliga tillfällen än övriga orkestrar. Till dessa kan nämnas Valborg, Nationaldagen och skolavslutningar. Du bör ha kommit ganska långt på ditt instrument och kunna läsa noter självständigt. Till blåsorkestern finns en aktiv stödförening som bl a anordnar en utlandsresa vartannat år. Föreningen står då för halva kostnaden.

The Guitars

The Guitars är en orkester för de som har några års erfarenhet av gitarrspel och tenderar vara elever som är äldre än 11 år. Vi spelar allt från senaste hitsen till klassiska pärlor arrangerade för gitarrorkester. Vi använder oss av Kontrabas-, Bas-, Prim-, Alt och Soprangitarrer. The Guitars har även samarbetat med andra musikskolor i länet. Som exempel på stycken vi spelat kan nämnas Holiday, Halleluja, Without you, Pie Jesu och Tröstevisa.

Guitarkids

Guitarkids är en orkester för de som spelat minst ett år och är i nuläget för elever mellan nio till elva år. Vi träffas en gång per vecka. Vi arrangerar enkla låtar med hjälp av intron och stämmor. Vi testar hur det låter när vi använder olika slags gitarrer och framför allt då oktav- och basgitarr. Genom orkestern lär du känna andra som spelar. Du utvecklar din musikalitet och spelförmåga mycket snabbare. Vi spelar olika genrer såsom blues, pop och visor.

Musikraketen

Raketen riktar sig till fem och sexåringar. Här sjunger, dansar och leker vi med musik. Vi lär oss om olika instrumentgrupper, och får även testa att spela några instrument från dessa grupper. Vi lyssnar på musik och tränar puls och rytmik i enkla former. Vi går lätt in på olika läroobjekt inom musik såsom till exempel puls, tempo, tonhöjd och klangfärg. Musiken vi sjunger är klassiska barnlåtar där Krokodilen i bilen, Broder Jakob och Trolle troll kan nämnas.

Musikraketen 2

Detta är en fortsättning på Musikraketen ovan. Den riktar sig till sex och sjuåringar. Vi sjunger, dansar och leker tillsammans. Vi jobbar mycket med rytminstrument och fördjupar oss i rytm, puls, dynamik och tonhöjd. Vi lär oss också att spela lite stränginstrument.

Musikkarusellen

Karusellen riktar sig till barn som börjar ettan. Varje barn anmäler sig tillsammans med en vuxen, där båda förväntas delta under lektionerna på lika villkor. Karusellen består av fyra olika stationer där ni får testa stråkinstrument, bleckblåsinstrument, träblåsinstrument samt avslutningsvis keyboard och rytm- och stränginstrument. Karusellen är 20 lektioner. Första tillfället är gemensamt där ni presenteras för varje instrumentgrupp, därefter sätter stationerna igång. De tre avslutande lektionerna i slutet av vårterminen är gemensamma.

Stjärnkören

Stjärnkören riktar sig till dig som går i första, andra eller tredje klass. När vi träffas övar vi främst på att sjunga tillsammans. Vi sjunger många olika typer av sånger och övar på att uttrycka olika känslor med rösten och kroppen. Till sångerna ingår ofta rörelser. Att sjunga i kör handlar mycket om att lyssna in varandra och vara en del av en helhet. Därför använder vi också dramaövningar för att till exempel utveckla förmågan att lyssna och samspela. Dramaövningarna kan bland annat innefatta improvisation och imitering.

Musikskolans sångensemble

Musikskolans sångensemble erbjuds till äldre elever, och till de som gått några terminer på solosång. Här övar vi till exempel samsång och stämsång. Sångensemblen medverkar på bl a årliga adventskonserter.

Rockmix

Om ert barn har svårt att välja vilket instrument han/hon vill spela så är rockgrupp kanske det rätta valet. Här spelar vi tillsammans som en rockgrupp och lär oss spela keyboard, elgitarr, elbas och trummor. Vi lär oss spela i takt tillsammans där svårighetsgraden varieras för att passa alla. Första året roterar vi så att alla får spela varje instrument minst fyra veckor i följd för att nästa år antingen fortsätta på samma sätt eller fokusera på ett specifikt instrument. Rockgrupper går även att bilda för äldre barn. Så länge eleverna vill så finns möjligheten att musicera tillsammans. Lektionerna är 40 minuter och tid väljs gemensamt med alla deltagare och lärare.

Rockgrupp

Du som spelar gitarr, bas, piano/keyboard, trummor, eller sjunger, har möjlighet att vara med i en av våra rockgrupper. Repertoaren består av låtar från rockens olika tidsepoker. Vi anpassar låtarna efter gruppens nivå.

Musikdata

Detta riktar sig till dig som har spelat något instrument några år och har lite kunskaper i låtars uppbyggnad och vill skapa egen musik. Med hjälp av Imac-datorer och keyboard skapar vi musik tillsammans. Vi använder mjukvaruprogrammet Garageband till vår hjälp. Huvudsyftet är att du skall lära dig hantera programmet Garageband och lära dig grunder inom komponering, arrangering, redigering och inspelning. Du får lära dig grunder i musikteori. Huvudsakligen använder vi keyboard för att skapa musik men det finns även möjlighet att spela in akustiska instrument och sång.

Djembegruppen

Detta riktar sig till dig som har spelat trumset minst ett år. Gruppen spelar uteslutande på djembetrummor. Vi spelar framför allt västafrikanska rytmer. Vi uppträder ibland på elevkonserter.

Klangerian

Klangerian är orkestern för dig som precis börjat på musikskolan. Vi sjunger, leker musiklekar, och spelar tillsammans med lärarna. Här lär vi oss tidigt att spela i grupp som förberedelse för framtida orkesterspel.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kajsa Stenberg Axelsson
Musikskolechef
Telefon: 0501-75 52 30
E-post: Kajsa Axelsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen