Humleparken

Blomsterarrangemang i förgrunden till vänster. Parkmiljö med buskar, träd, gräsytor och gångstigar. Seniorboendet Humlet i bakgrunden.

Humleparken ligger mellan Drottninggatan och ån Tidan. Idag en lummig park med ett seniorboende. Förr var den en del av Mariestads industrihistoria.

Humleparken

Besöker du parken så finns det bänkar att slå sig ner på, och en uteplats precis intill ån att inta en fika vid. Seniorboendet Humlet har ligger vid parken och har 76 lägenheter och har en restaurang med lunchservering. Restaurangen är öppen för alla seniorer i kommunen.

Mariestads gamla bryggeri

Nu är Humleparken en skön oas med lummig grönska och fågelsång. Då var det en plats full av buller, skorstensrök och skrammel. Humleparkens förflutna är en del av Mariestads industrihistoria. Den 6 mars 1848 köpte snusfabrikör Fredrik Rosenlind tomten Manila mellan Drottninggatan och ån Tidan i Mariestad. Han byggde sin snusfabrik – men startade också ett bryggeri för att tillverka det nya, mörka och beska ölet som kommit till Sverige från Bayern några år tidigare.

Bryggeriet fick namnet Mariestads Bayerska Bryggeri. 1866 övertogs fabriken av Mariestads Bryggeri Aktiebolag, men verksamheten fortsatte på den inslagna vägen med öl som den främsta produkten. Bryggeriet var byggt i trä och förstördes vid en eldsvåda 1875. I samband med återuppbyggnaden moderniserades fabriken och det blev möjligt att brygga med högre kapacitet än tidigare.

I takt med teknikutvecklingen ökade produktionen och Mariestads bryggeri byggdes om och till i omgångar. 1902 hade bryggeriet 14 anställda. 1940 var antalet 45. På 1950- och 1960-talet tillverkades också läskedrycker av olika slag, exempelvis cuba cola, hallonsoda, päronsoda och krusbärssoda.

Ölen Mariestads

Var det här ölen Mariestads tillverkades? Svar: Ja. Här bryggdes och tappades den första flaskan vid starten 1848. Den 23 oktober 1972 tappades den sista ölflaskan i Mariestad. Några år tidigare (1967) köptes nämligen Mariestads bryggeri upp av Gränges, som i dag ingår i Spendrups, och som än idag tillverkar Mariestads.

Bryggeriet

Vid starten 1848 bestod bryggeriområdet av trähus med olika funktioner. Efter branden 1875 byggdes verksamheten istället upp i moderna byggnader av tegel och utvecklingen kunde ta fart på allvar. Då fanns här ett bryggeri i tre våningar, ett mälteri i två våningar, tappningshus, sköljhus, lagerkällare, snickarverkstad, tvättstuga, smedja och kontor. Dessutom fanns ett ishus, hönshus, magasin, utedass och arbetarnas matrum.

I slutet av bryggeriets era ökade försäljningen från 5 000 000 sålda flaskor på 1950-talet, till 15 000 000 år 1966. Därefter gick utvecklingen istället mot storskalig produktion och några få koncerner blev dominerande på öl- och läskmarknaden. Mariestads bryggeri var ett i mängden som köptes upp och lades ned. Bryggeriet med alla dess byggnader revs i maj 1978 för att ge plats åt äldreboendet och parken, vars namn minner om den tidigare verksamheten.

Disponentvillan

Efter branden uppfördes också en villa för disponenten. Den blev ett i raden av ståtliga hus längs Drottninggatan och dess trädgård anlades med ambitionen att efterlikna en engelsk park i den tidens anda. Det som var disponentvillans trädgård utgör en del av det vi i dag kallar Humleparken, en länk mellan den vilda naturen i ån och den mer tuktade grönskan i Stadsparken.

3D-modell av Mariestads gamla bryggeri

Rekonstruktion av Mariestads gamla bryggeri som tidigare, revs 1978, låg i Humleparken. 3D-modellen är skapad av Daniel Lopez-Perez, Marcus Nilsson och Laura Meholli under ett projekt vid utbildningen Projektledare för Cross Media-produktioner på Dacapo Mariestad.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Länkar

Kontakt, felanmälan, e-förslag

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden