Roadtrip - Made in Skaraborg

Grupp med kvinnor på Vadsbo museum. Foto.

I Mariestad och hela Skaraborg har naturtillgångar, innovationskraft och entreprenörskap skapat många framgångsrika industriföretag genom historien. Med vår roadtrip Made in Skaraborg, får du bekanta dig med olika industrier som varit viktiga för Skaraborgs utveckling och lära känna några av dem som arbetade där

Sidan senast uppdaterad: