Skolprogram

Inbjudan till skolbesök på Vadsbo museum. Vilka hemligheter döljer sig på museet? Målgrupp årskurs 3-4

På Vadsbo museum arbetar vi med bevarandet av Vadsbobygdens och Mariestads historia och förhistoria. För att historien skall vara säkert bevarad hos lokalbefolkningen krävs ett starkt pedagogiskt arbete mot allmänheten, och framför allt mot barn och unga, vilka utgör bygdens framtid. Med ett besök på Vadsbo museum får elever samt lärare ett miljöombyte i lärandet av framför allt vår lokala historia. Förutom att eleverna skall få insikter om Mariestads uppkomst och utveckling på ett interaktivt vis får elever och lärare även en rundtur bakom kulisserna på museet, i bland annat magasin och kontor. Detta för att skapa förståelse för vad musei-institutionen har för samhällsfunktion.

Under besöket pratar vi bland annat om Mariestads tillkomst, varför just denna plats var lämplig för en stad, samt Mariestads utveckling, samtidigt som vi ser oss omkring på Marieholmsön och i museets utställningar. Perioden före industrialismen får mest utrymme vid besöket. Eleverna får i samband med detta bland annat påbörja att planera sin egen stad genom att göra egna privilegiebrev, stadsplaner och stadsvapen. Detta avslutas i skolan. Samt försöka återge Mariestads historia genom att bygga upp en tidslinje med hjälp utav bilder.

Efter detta gör vi ett besök i museets magasin och kontor (denna del av museet är inte tillgänglighetsanpassad). Här får eleverna bland annat se hur det ser ut på museets kontor och i delar av magasinen, samt känna på spännande föremål, då vi även försöker klura ut vad föremålen har använts till. Vi diskuterar även kring vad museer har för funktion, varför föremål sparas, museet i framtiden, med mera.

Exempel från Skolverkets läroplan för årskurs 3-4 som berörs vid musei-besöket

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Utöver dessa punkter inom samhällskunskap berörs även flera delar av skolans läroplan inom andra ämnen vid besöket

Inför besöket

 • Diskutera kort i klassen om vad ett museum är och vad man kan göra där.
 • Diskutera kort i klassen allmänt kring Mariestads historia.
 • Dela upp klassen i grupper om ca 3 elever i varje grupp för samarbets-övningar (exempel på föregående sida) på museet.
 • Ha med frukt för en kortare paus på museet.

Efter besöket

 • Vad har vi lärt oss om Mariestads historia och om museer?
 • Färdigställ och eventuellt redovisa era stadsplaner och motivera varför ni gjort som ni gjort.

Övrigt

Besöket kommer ta ca 2,5h från start till slut och är helt gratis för alla skolklasser inom Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Vadsbo museum
Telefon: 0501-75 58 30
E-post: Museets infobrevlåda

Adress

Marieholmsbron 3
542 37 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Västra Götalandsregionens Kulturkatalog Länk till annan webbplats.