Bokserien Kira och Luppe

En bild på boken Kåffan

Om Kira och Luppe

Forskaren Lovis har skrivit ett bestiarium om olika väsen. Den elake Cirkusdirektören har kommit över detta och far nu runt i Skaraborg för att fånga in väsen att visa på sin cirkus. Han är dock tätt följd av Kira och Luppe, en vampyr och en hamnskiftare, som med hjälp av Lovis försöker rädda alla väsen. Följ med på deras färd och se hur många väsen du själv kan fånga in i appen KLUB Bestiarium, gratis på App Store och Googel Play.

Bestiarium

I en sedan länge svunnen tid trodde vi människor på alla möjliga sorters bestar och väsen. Några få var verkliga, men de allra flesta var helt uppdiktade. Ett Bestiarium skrevs för att berätta om alla de väsen som vi skulle akta oss för, så som drakar, fauner, troll och älvor.

Projektet:

Kira och Luppes Bestiarium är resultatet av ett samarbete mellan Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och flertalet av kommunerna i Skaraborg. Tanken har varit att knyta samman Skaraborgs Kulturarvsmiljöer med lokala sägner och spelteknologi. Man vill även kunna använda det i ett läsbefrämjande syfte. Resultatet är bokserien om Kira och Luppe, där varje kommun i Skaraborg har fått sin egen bok där huvudpersonerna rör sig på kända ställen på platsen. Det är även kopplat en app till böckerna så att läsaren själv kan samla på de olika figurerna i sin telefon.