Mariestads Lagbok från 1597 i ny tappning

Bild på en sida ur originalboken.

Det finns endast fyra stycken handskrivna lagböcker bevarade i Sverige. En av dem är Mariestads Lagbok från år 1597. Det gör den till ett unikt exemplar, som man nu valt att göra ett nytryck av, med modern svensk översättning.

Lagboken tillkom decenniet efter Mariestads grundläggning och bygger på Magnus Erikssons stadslag från 1350-talet. Avskriften är gjord av Jacob Svensson Iller, som var stadsskrivare i Mariestad.

Totalt omfattar den unika lagtexten 188 sidor. Här kan man bland annat ta del av hur jordar och tomter förvärvas i staden, vilka rättigheter besökande har och vilka som får bedriva handel på torget.

I utgåvan av lagboken ingår dessutom avskrifter av handlingar som var av betydelse för den unga staden Mariestad. Här finns också privilegiebrevet från den nionde oktober 1583.

Originalet, handskriften, återfinns idag på Kungliga biblioteket. Denna nya utgåva ges ut genom Missalestiftelsen i Skara. Boken finns att köpa i museibutiken.