Om museet

Bild på Stallet och trädgården.

År 1918 öppnade Vadsbo museum sin verksamhet i den Östra flygeln. Sedan dess föremål samlats in från det område som var Vadsbo härad. En stor del av dessa föremålen är från 1700- och 1800-talet.

Samlingen har växt under åren och museet flyttade in i fler hus på residensön allt efter som. Idag finns museet i fyra av byggnaderna på ön, två som publika utställningshus och två är magasin till föremålen.

Samlingen innehåller idag allt från mangelbräden till vackra sidenklänningar, möbler, brandsprutor, mynt, kanonkulor, tekannor, med mera.

Museet har ytterst lite av föremål och berättelser från Mariestads 1900-tal.

Inventering av museet

För att kunna lösa förvaringsproblemen och få en bild av vad som finns i museet påbörjades 2016 en totalinventering av alla föremål, både inregistrerade och oregistrerade. Ett bra och överskådligt magasin ger oss bättre möjlighet till att förvara, bevara och visa samlingarna. Förhoppningen är att skapa en hyllplats för varje föremål och även skapa utrymme för berättelserna om hur livet i Mariestad har varit på 1900-talet fram till idag.

Den Östra flygeln och Västra flygeln inreds till magasin för föremålen. När det står klart är tanken att det ska finnas möjlighet att visa magasinen med guide.

Butiken och utställningarna om stadens historia har flyttas till Stallet där de blir mer lättillgängliga då lokalen ligger i markplan och har hiss.