Samlingar på museet

En pillerstämpel använd inom tillverkningen av medecin.

Föremålen är viktiga och spännande delar av vårt kulturarv. De rymmer så mycket kunskap om material och teknik och ger även information om de människor som använt och brukat dem. De flesta av museets föremål är använda eller tillverkade i Mariestadstrakten.

Vadsbo museums samlingar består av cirka 10 000 inventarienummer, fördelade på föremål och arkivhandlingar. Det beräknas finnas lika många föremål till som ännu inte är registrerade och den inventering som är påbörjad i januari 2016 kommer bland annat innebära att dessa föremål ska ses över, fotograferas och inregistreras.