Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hushållsavfall

Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna förpackningsmaterial på återvinningsstationer.

Till hushållsavfall räknas också grovavfall, sånt som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i de gröna kärlet. Exempel på det kan vara gamla möbler, cyklar och liknande. Detta kan du lämna gratis på Bångahagens återvinningscentral. Information om vad du kan lämna på Bångahagens återvinningscentral hittar du på AÖS hemsida.

För viss avfallshantering behöver du ha ett tillstånd från Miljökontoret detta rör kompostering av matavfall eller ansöka om årshämtning av hushållsavfall, installera en förmultningstoalett eller en latrinkompost och om du själv vill ta hand om ditt eget avloppsslam.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-21

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan