Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hushållsavfall

Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna producentansvarsavfall i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

Till hushållsavfall räknas också grovavfall, sånt som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i de gröna kärlet, exempelvis gamla möbler, cyklar och liknande. Detta kan du lämna gratis på Bångahagens återvinningscentral.

På Bångahagens återvinningscentral kan du utan kostnad lämna :

  • Grovavfall
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall
  • Avfall som omfattas av producentansvar

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-08

Relaterad information

Kontakt

AÖS kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS kundtjänst
Abonnemang- och fakturaärenden

Blanketter
Ansökan om byte av kärlstorlek länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(AÖS hemsida)

Ansökan om gemensamt sopkärl länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(AÖS hemsida)

Ansökan, hämtning av sopkärl inne på tomtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(AÖS hemsida)

Ansökan om uppehåll i sophämtninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (AÖS hemsida)

Länkar

Sopsorteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun