Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tillsyn

Man med förstoringsglas Foto: Most photos

Miljö och bygg har tillsynsansvaret över hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • kontrollera efterlevnaden av gällande regler
  • beivra överträdelser
  • pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna
  • informera medborgarna om vad som gäller för avfallshanteringen i samarbete med renhållningsorganisationerna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Anmälan om kompostering av hushållsavfall eller ansökan om årshämtningPDF

Anmälan om att installera förmultningstoalett och ansökan om att kompostera latrinPDF

Begäran om tömning av eget avloppsslamPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun