Miljö och avfall

Huvudnyheter

Avfall Östra Skaraborg logotype

AÖS sköter sop- och avfallshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bångahagens återvinningscentral och sophämtning sköts av kommunalförbundet AÖS. På deras webbplats hittar du information om sophämtning, priser, öppettider Bångahagen med mera.

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle logotype

Mariestad - en del av ett biosfärområde

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av Sveriges få biosfärområden, utsett av Unesco. Biosfärområden utses som modellområden för hållbar utveckling.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Robert Skogh får Vänerstipendiet 2020

    Robert Skogh från Otterbäcken får årets Vänerstipendium, som delas ut av Karlstads kommun.
  • Utsläpp i Tidan

    I tisdags 18 augusti efter skyfallet upptäcktes det ett utsläpp i Tidan, det rann ut förorenat vatten från dagvattenutloppet vid Trädgårdsgatan som ligger söder om Kungsgatan.
  • Måsar och trutar

    Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande.