Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Måsar och trutar

Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar bland annat fiskmåsar och trutar, då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar.

Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-16 15.50