Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall och återvinning

All information kring Bångahagens återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för inköring vid storhelger och avfallshantering finner du på AÖS hemsida Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarar för Bångahagens återvinningscentral, sophämtning och avfallshantering.

Sophämtning

Vid frågor om sophämtning och ditt sopkärl, till exempel när sophämtning sker, tider för inköring och liknande, vänligen kontakta AÖS kundtjänst på telefon 0501-75 61 20. 

Öppettider och information Bångahagens återvinningscentral

Återvinningscentralen Bångahagen sköts av AÖS. Kontakta dem för frågor om till exempel öppettider. Se länk till AÖS här på sidan under Relaterad information.

Återvinningsstationer i kommunen

För skötsel och hämtning på återvinningsstationer i kommunen ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan du hitta var alla återvinningsstationer i kommunen finns placerade. Se länk här på sidan under Relaterad information.

Mariestads kommuns ansvar

Mariestads kommun sköter inte längre sophämtning eller Bångahagens återvinningscentral men kommunen har fortfarande tillsynsansvaret för hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • Kontrollera att gällande regler följs.
  • I de fall regler inte följs utfärda påföljder.
  • Pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna.
  • Informera medborgarna om vad som gäller för insamling och återvinning av förpackningsmaterial.

All övrig information gällande avfallshantering ansvarar Avfall Östra Skaraborg för (se information på sidan Avfall och återvinning i menyn).

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter. I avfallsplanen finns det uppgifter om hur kommunen ska arbeta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Renhållningsordningen finner du på AÖS hemsida. Se länk här på sidan under Relaterad information.

Baserat på innehållet på den här sidan (Avfall och återvinning), fick du svar på din fråga? * (obligatorisk)
Baserat på innehållet på den här sidan (Avfall och återvinning), fick du svar på din fråga?
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-04

Relaterad information

Kontakt

AÖS Kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS Kundtjänst

Bångahagens återvinningscentral
Adress: Marieforsleden 7
Telefon: 0501 - 75 62 22

Länkar

All information kring Bångahagens återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för inköring vid storhelger och avfallshantering finner du på AÖS hemsida. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad. 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Öppettider Bångahagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Återvinningsstationer i kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Renhållningsordning AÖSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster